khoản tiền học sinh phải đóng đầu năm học 2019-2020

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khoản tiền học sinh phải đóng đầu năm học 2019-2020, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

Năm học 2019-2019, Hà Nội sẽ tăng học phí tại một số cấp học. Ngoài tiền học phí, học sinh sẽ phải đóng thêm một số khoản như bảo hiểm y tế, tiền phục vụ bán trú, tiền học thêm...