khởi nghiệp kinh doanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khởi nghiệp kinh doanh, cập nhật vào ngày: 20/10/2021

Khi bắt đầu một doanh nghiệp mới, bạn cần những ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh tốt nhất để đảm bảo thành công.

Thiếu "máu" liều hay cần có lợi nhuận nhanh chóng là hai trong nhiều dấu hiệu cho thấy một người không nên khởi nghiệp kinh doanh riêng,...

Trước khi quyết định khởi nghiệp bạn phải làm rõ những vấn đề cho bản thân mình.