không từ bỏ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về không từ bỏ, cập nhật vào ngày: 19/01/2021

Rất nhiều yếu tố đã giúp Bill Gates trở thành tỷ phú bao gồm cả cách ông được cha mẹ dạy 3 điều này khi ông còn nhỏ và sống với gia đình.