khu di tích

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khu di tích, cập nhật vào ngày: 18/01/2021

Nhiều khu di tích lịch sử cách mạng trên cả nước hiện được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo đẹp đẽ, khang trang.