Khung giá đất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khung giá đất, cập nhật vào ngày: 25/06/2024

Chuyên gia cho rằng, những thay đổi liên quan việc điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất sẽ góp phần thúc đẩy vấn đề bồi thường và giải phóng mặt bằng, đồng thời giúp thị trường bất động sản trở nên minh bạch hơn.

BCH TW Đảng vừa ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao