KỊCH BẢN KINH TẾ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về KỊCH BẢN KINH TẾ, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Viện Kinh tế Việt Nam đặt ra 3 kịch bản tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021. Theo đó, mức tăng GDP đạt 5,49% ở kịch bản cơ sở; tăng 6,9% ở kịch bản cao và tăng 3,48% đối với kịch bản thấp.

Với định hướng từ Chính phủ thì bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chính là phân khúc tốt nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam.