KIỂM TRA HÀNH CHÍNH

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về KIỂM TRA HÀNH CHÍNH, cập nhật vào ngày: 04/07/2020

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 58 thùng hàng chứa các loại khẩu trang, mỗi thùng chứa 50 hộp, tổng số 145.000 chiếc trị giá 1,05 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ bao gồm 33 cá thể cầy vòi mốc trọng lượng 99,5kg, hai cá thể khỉ mặt đỏ trọng lượng 18kg, hai cá thể hoẵng trọng lượng 25,5kg đều ướp đong lạnh, cùng nhiều loại động vật khác còn sống.