kiến nghị chính sách

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kiến nghị chính sách, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Sự phát triển của BĐS du lịch đặt ra nhiều vấn đề mới về chính sách, pháp luật cần được nghiên cứu, hoàn thiện nhằm thúc đẩy phân khúc bất động sản này phát triển mạnh mẽ, minh bạch và bền vững.