Trong đó, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Phó Trưởng ban. Các đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Phó Trưởng ban.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của TP Hà Nội
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của TP Hà Nội

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên Thường trực giai đoạn các huyện đầu tư xây dựng đạt đủ các tiêu chí của quận. Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên Thường trực giai đoạn lập đề án thành lập quận. Các đồng chí là thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội - ủy viên. Các đồng chí bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng làm ủy viên.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/kien-toan-ban-chi-dao-xay-dung-phat-trien-5-huyen-thanh-quan-cua-tp-ha-noi-220974.html