kim ngạch nhập khẩu xăng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kim ngạch nhập khẩu xăng, cập nhật vào ngày: 11/12/2023

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD.

Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm xuống 10% thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng động cơ thay vì giảm từ 20% xuống 12% như đề xuất ban đầu.