kinh doanh chip

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kinh doanh chip, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Samsung Electronics Co Ltd cho biết, ​​tình trạng thiếu linh kiện sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu chip từ một số khách hàng trong ba tháng cuối năm, sau khi báo cáo lợi nhuận hàng quý cao nhất trong 3 năm.