Chủ đề: kinh doanh hạ tầng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kinh doanh hạ tầng, cập nhật vào ngày: 19/02/2020

Lãnh đạo Quảng Ninh xác định quan điểm: Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn phải theo hướng phát triển dịch vụ cao cấp là chính, không đưa mục tiêu kinh doanh hạ tầng, tăng dân số.