KINH TẾ KHU VỰC

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về KINH TẾ KHU VỰC, cập nhật vào ngày: 07/07/2020

Việt Nam xếp thứ 70 trên 190 nền kinh tế được Ngân hàng Thế giới khảo sát về mức độ dễ dàng kinh doanh.