lãi suất của NHTM

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lãi suất của NHTM, cập nhật vào ngày: 27/01/2021

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định về về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.