Khung lãi suất ngân hàng SCB trong tháng 10 dao động trong khoảng từ 3,95%/năm đến 7,7%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được đồng loạt không đổi và được niêm yết với lãi suất là 3,95%/năm.

Các kì hạn 6 tháng , 7 tháng và 8 tháng sẽ được qui định các mức lãi suất lần lượt là 6,1%/năm, 6,2%/năm và 6,3%/năm.Trong đó, kì hạn 6 tháng giảm 0,3 điểm %, 7 tháng giảm 0,2 điểm %, còn kì hạn 8 tháng giảm 0,1 điểm %.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi được ngân hàng SCB huy động từ kì hạn 9 tháng đến 36 tháng được giữ nguyên so với biểu lãi suất đầu tháng trước là 6,4%/năm.


Theo Trúc Lam/Đô Thị Mới