Sang tháng 11, lãi suất ngân hàng Vietcombank niêm yết tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 3,1%/năm. Tại kì hạn 3 tháng, lãi suất áp dụng ở mức 3,4%/năm. Tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 6 tháng và 9 tháng được ấn định với lãi suất lần lượt là 4%/năm và 4,1%/năm.

Tại kì hạn 12 tháng ngân hàng huy động tiền gửi với lãi suất là 5,8%/năm, tiền gửi tại kì hạn 36 tháng có lãi suất là 5,6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất trong tháng 11 đang được Vietcombank niêm yết ở mức 5,9%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kì hạn 24 tháng.

Đối với các kì hạn gửi ngắn 7 ngày và 14 ngày lãi suất được niêm yết là 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi không kì hạn được áp dụng ở mức 0,1%/năm, không đổi so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 11/2020 gửi tiết kiệm:

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 11/2020 cho vay:


Theo An Bình/Đô Thị Mới