Cụ thể, lãi suất tiết kiệm VPBank cao nhất cho hình thức này là 7,2%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, áp dụng cho khoản gửi trên 50 tỷ đồng.

Mức lãi suất thấp nhất là 3,8%/năm với khoản gửi tiết kiệm nhỏ hơn 300 triệu, kỳ hạn gửi 1 hoặc 2 tháng. VPBank áp dụng kỳ hạn gửi từ 1 – 3 tuần cho tất cả các hạn mức gửi tiết kiệm với lãi suất 0,2%.năm.

Đối với tiết kiệm Online, lãi suất không điều chỉnh nhiều so với tháng trước, dao động từ 4,0% đến 7,2%/năm cho.

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 8/2020 hình thức online

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 8/2020 hình thức tại quầyTheo An Bình/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/lai-suat-ngan-hang-vpbank-thang-8-2020-1596602007813.html