Mức lãi suất của ngân hàng Techcombank dao động trong khoảng từ 2,55%/năm - 7,1%/năm tuỳ điều kiện khách hàng. Lãi suất được điều chỉnh giảm tập trung tại các kì hạn từ 1 đến 6 tháng. Trong đó, riêng kì hạn 2 tháng được điều chỉnh giảm đồng loạt 0,3 điểm % đối với tất cả các phân khúc khách hàng. Các kì hạn 1 tháng và từ 3 tháng đến 6 tháng có chung mức giảm là 0,2 điểm % và cũng không có sự phân biệt về đối tượng khách hàng.

Đáng chú ý, sự điều chỉnh giảm nói trên cũng được áp dụng đối với cả những hình thức lĩnh lãi khác của sản phẩm tiết kiệm thường và cả các sản phẩm tiết kiệm khác đang áp dụng tại ngân hàng Techcombank như: tiết kiệm Phát Lộc, tiết kiệm trực tuyến...

Với gói gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, Techcombank có phân ra các khung lãi suất khác nhau cho 4 đối tượng khách hàng: khách hàng thường dưới 50 tuổi, khách hàng thường trên 50 tuổi, khách hàng ưu tiên dưới 50 tuổi và khách hàng ưu tiên trên 50 tuổi.

Cụ thể, với khách hàng có độ tuổi dưới 50 nằm trong phạm vi từ 2,55%/năm - 7,1%/năm cho hình thức lĩnh lãi cuối kì. Mức lãi suất cao nhất là 7,1%/năm áp dụng với các khoản tiết kiệm từ 30 tỉ trở lên tại kì hạn 12 tháng. Khách hàng phải cam kết không được tất toán trước hạn.

Với khách hàng từ 50 tuổi trở lên, biểu lãi suất tiền gửi dao động trong khoảng từ 2,85% - 7,1%/năm, cao hơn 0,3 điểm % so với khách hàng dưới 50 tuổi. Lãi suất tiết kiệm cao nhất áp dụng với nhóm khách hàng này cũng là 7,1%/năm với điều kiện tương tự như khách hàng có độ tuổi dưới 50.

Nhóm khách hàng ưu tiên của Techcombank hưởng lãi suất từ 2,7%/năm đến 5,1%/năm với độ tuổi dưới 50. Lãi suất huy động cao nhất là 5,1%/năm áp dụng với các khoản tiền gửi tại kì hạn 12 tháng.

Các khách hàng từ 50 tuổi trở lên được hưởng lãi suất cao hơn 0,2 điểm % ở mỗi kì hạn. Biểu lãi suất ngân hàng dao động trong phạm vi 2,9%/năm - 5,3%/năm. Khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 12 tháng, khách hàng ưu tiên 50+ sẽ được hưởng lãi suất cao nhất là 5,3%/năm.

Bảng lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 10/2020


Theo Linh Trần/Đô Thị Mới