lãi suất vay hỗ trợ nhà ở

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lãi suất vay hỗ trợ nhà ở, cập nhật vào ngày: 21/01/2021

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2570/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định về về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.