lái xe kinh doanh vận tải

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lái xe kinh doanh vận tải, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Tỷ lệ số lượng xe đang hoạt động đã lắp camera đạt hơn 81% (103.000 xe trong tổng 126.000 xe).

Các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT được đưa ra như: siết chặt quy định về cấp lại giấy phép lái xe ô tô; Lập chuyên án điều tra, xử lý tiêu cực trong cấp Giấy phép lái xe; Xét nghiệm ma tuý đối với lái xe kinh doanh vận tải.