lấn chiếm hành lang đê điều

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lấn chiếm hành lang đê điều, cập nhật vào ngày: 17/08/2022

Dư luận đặt hoài nghi về trách nhiệm quản lý của huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) sau khi một doanh nghiệp xây dựng không phép xưởng may rộng hàng trăm mét vuông trên đất nông nghiệp và đất đê điều nhưng không bị xử lý.