lao động ngắn hạn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lao động ngắn hạn, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Lao động nông thôn di cư ra thành thị và các khu công nghiệp đang là một xu hướng mạnh mẽ, có vai trò rất quan trọng trong quá trình sự phát triển KT-XH của đất nước.