lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, cập nhật vào ngày: 18/08/2022

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP. Hà Nội.