lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, cập nhật vào ngày: 05/10/2022