Lê Hữu Thi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Lê Hữu Thi, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

"Để đánh giá chất lượng nguồn nước sạch chúng ta vẫn phải căn cứ vào kết quả xét nghiệm mẫu nước của các đơn vị chức năng thông qua các mẫu xét nghiệm định kỳ trong khi nguồn nước đầu vào có thể biến động, thay đổi".