LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020, cập nhật vào ngày: 29/05/2020

Hôm nay (5/9), học sinh cả nước bước vào Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Theo thống kê năm học 2019-2020, cả nước có hơn 24 triệu học sinh, sinh viên.