lệ phí đăng kiểm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lệ phí đăng kiểm, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Bộ GTVT đề xuất với Bộ Tài chính xem xét giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới trong 4 tháng cuối năm về mức 0 đồng.