lễ xuất quân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lễ xuất quân, cập nhật vào ngày: 30/11/2021

Sáng ngày 25/2, Công an TP. Hà Nội đã làm lễ xuất quân đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra vào các ngày 27 - 28/2.