Dưới đây là lịch phát sóng dự kiến, có thể thay đổi  so với dự kiến tùy theo đài truyền hình.


lich truyen hinh truc tiep bong da ngay 12.3, 13.3 va 14.3 hinh anh 1


lich truyen hinh truc tiep bong da ngay 12.3, 13.3 va 14.3 hinh anh 2


lich truyen hinh truc tiep bong da ngay 12.3, 13.3 va 14.3 hinh anh 3


lich truyen hinh truc tiep bong da ngay 12.3, 13.3 va 14.3 hinh anh 4


lich truyen hinh truc tiep bong da ngay 12.3, 13.3 va 14.3 hinh anh 5

Theo Long Nguyễn TH./Gia đình Việt Nam