lỗi kĩ thuật

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lỗi kĩ thuật, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Có đến hơn 1.700 xe C200 sản xuất từ tháng 12/2014 đến tháng 2/2018 nằm trong diện triệu hồi để cập nhật phần mềm do lỗi liên quan đến máy phát điện.