Lợi nhuận quý II của VPBank

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Lợi nhuận quý II của VPBank, cập nhật vào ngày: 17/08/2022

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hôm nay công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019, với mức tăng trưởng mạnh ở cả lợi nhuận và tổng thu nhập hoạt động.