luật đấu thầu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về luật đấu thầu, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Công ty Tân Đại Dương, thì 2 điểm kiểm hóa đang hoạt động trong Dự án cầu Bắc Luấn II chỉ là “công trình xây dựng tạm”