luật thuế xuất khẩu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về luật thuế xuất khẩu, cập nhật vào ngày: 11/12/2023

Việc điều chỉnh thuế suất nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.