Luật Viên chức

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Luật Viên chức, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức đề xuất phương án từ 1/1/2020 sẽ không ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với trường hợp tuyển dụng mới.