lực lượng lao động

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lực lượng lao động, cập nhật vào ngày: 03/12/2022

9 tháng, thu nhập bình quân của người lao động là 6,6 triệu đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, tăng 12,4%.

Quý II/2022, lực lượng lao động, số người đang làm việc, và thu nhập bình quân tháng đều có nhiều chuyển biến tích cực, tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng nay (29/12), ước tính thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm 73.000 đồng so với năm 2020.

Theo thông tin mà Tổng Cục thống kê mới công bố, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý I năm 2019 ước tính là 55,4 triệu người, giảm 207,0 nghìn người so với quý trước và tăng 331,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.