lương bình quân ngành ngân hàng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lương bình quân ngành ngân hàng, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

Tình hình sản xuất kinh doanh đã phục hồi và tăng trưởng sau hai năm đại dịch, tạo thuận lợi để doanh nghiệp có điều kiện chăm sóc tốt hơn đến các vấn đề tiền lương, đời sống của người lao động.

Có quan điểm cho rằng một số động lực tăng trưởng của ngành ngân hàng đang trở nên bất định do bối cảnh vĩ mô, nhưng dù vậy, kỳ vọng tích cực vẫn được duy trì.