Mạng lưới các TP thông minh ASEAN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Mạng lưới các TP thông minh ASEAN, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP. Đà Nẵng về việc hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh cho thành phố.