Market-pulse

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về market-pulse, cập nhật vào ngày: 29/10/2020

Theo báo cáo Market Pulse của Nielsen - Công ty đo lường hiệu quả kinh doanh toàn cầu, mức tăng trưởng toàn quốc của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trong quý III/2017 đã có những chuyển biến tích cực, đạt 6,4% so với cùng kỳ năm trước và chủ yếu đến từ tăng trưởng sản lượng (5,8%).

Sau mức cao kỷ lục trong quý trước, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trên toàn quốc đã tăng trưởng chậm lại trong quý II năm nay.

Theo báo cáo Market Pulse được công bố bởi Nielsen – công ty đo lường hiệu suất toàn cầu, trong quý IV/2015, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại 6 thành phố lớn của Việt Nam tiếp tục có mức tăng trưởng cao.