Chủ đề: mâu thuẫn chung cư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mâu thuẫn chung cư, cập nhật vào ngày: 17/02/2020

Từ năm 2018, việc tranh chấp tại các chung cư ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM bước vào thời kỳ “bùng nổ” với nghìn lẻ kiểu nguyên nhân.