Chủ đề: mâu thuẫn cư dân và chủ đầu tư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mâu thuẫn cư dân và chủ đầu tư, cập nhật vào ngày: 20/02/2020

Từ năm 2018, việc tranh chấp tại các chung cư ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM bước vào thời kỳ “bùng nổ” với nghìn lẻ kiểu nguyên nhân.