Máy chiếu Trung Quốc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Máy chiếu Trung Quốc, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Máy chiếu HD, Full HD từ 100-120 inch với giá 1-5 triệu đồng được "thổi phồng" về thông số kỹ thuật và cắt xén linh kiện.