mẹo chữa bệnh dân gian

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mẹo chữa bệnh dân gian, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Những cách chữa bệnh của người xưa ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tử vong như uống phóng xạ, ăn asen hay giảm béo bằng sán dây. Qua thời gian, khoa học phát triển những cách chữa bệnh này dần mai một và bị cấm.