Mic

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Mic, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Đại hội cổ đông MBB vừa thông qua kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 47% trong năm 2018. Ngoài ra, chiến lược M&A và mở rộng mạng lưới hoạt động cũng được ban lãnh đạo của ngân hàng này tiết lộ tại đại hội.