miễn thuế hàng hóa tài trợ chống dịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về miễn thuế hàng hóa tài trợ chống dịch, cập nhật vào ngày: 25/03/2023

Theo Tổng cục Hải quan, hồ sơ, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 1921/QĐ-BTC thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Ngày 11/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.