Mô hình biến nước thải thành nước sạch để tưới cây

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Mô hình biến nước thải thành nước sạch để tưới cây, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt thành nước sạch để tưới cây là cách mà nhiều hộ dân ở xã Mai Phụ áp dụng. Hà Tĩnh cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước áp dụng mô hình này.