mở nắp bia

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mở nắp bia, cập nhật vào ngày: 27/01/2021

Bạn có thể dùng cách mở nắp chai bia với một chiếc thìa, cái dao, chiếc muôi, bật lửa, thắt lưng,.. hay 1 chai bia khác dễ dàng mà không cần dùng đến dụng cụ mở bia.