Môi trường không khí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về môi trường không khí, cập nhật vào ngày: 25/05/2020

Nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí trên địa bàn Thủ đô và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Thời gian qua, các cấp, ngành của TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Những ngày qua, không khí Hà Nội ô nhiễm rất nghiêm trọng, có thời điểm chất lượng không khí lên ngưỡng nguy hại, mức ô nhiễm không khí cao nhất mà tất cả mọi người nên ở trong nhà.