Môn tích hợp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về môn tích hợp, cập nhật vào ngày: 27/05/2020

Một trong những điều khiến nhiều Sở GD-ĐT lo lắng hiện nay chính là thừa thiếu giáo viên bởi lẽ chương trình mới cho phép học sinh lựa chọn môn học, xuất hiện một số môn tích hợp mới đòi hỏi nguồn giáo viên liên môn...

Theo như chia sẻ của đại diện Bộ GD-ĐT khi triển khai thực hiện chương trình mới, với một số môn tích hợp, hay môn tự chọn, đội ngũ giáo viên sẽ có sự dao động không đáng kể.

Để giải quyết vấn đề giáo viên dạy cho các môn tích hợp, Bộ GD-ĐT có xu hướng đào tạo một giáo viên có thể dạy được cả môn trong một môn học.