mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mua bán hóa đơn bất hợp pháp, cập nhật vào ngày: 29/10/2021

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trong ngành rà soát, giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về hành vi in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.