Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, GRDP quý IV năm 2020 của Thủ đô tăng trưởng bứt phá so với các quý trước (quý I tăng: 4,13%; quý II tăng 1,76%; quý III tăng 3,95% và quý IV tăng 5,77%); tính chung GRDP năm 2020 ước tăng 3,98% - cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước.

Năm 2020, GRDP của Hà Nội ước tăng gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước


Theo Hà Nội Mới

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/infographic/Kinh-te/987225/nam-2020-grdp-cua-ha-noi-uoc-tang-gap-khoang-15-lan-muc-tang-cua-ca-nuoc